Välkommen

Välkommen till Retorikens grunder på nätet. Här finner du kompletterande material till min bok Retorikens Grunder. Boken gavs ut 2017 på MediaTryck i Lund och finns tillgänglig hos din bokhandlare eller från internetbokhandlarna.

Boken har vuxit fram som ett resultat av två forskningsprojekt: ”Från antikens progymnasmata till den moderna skrivprocessen: Grundläggande retorik som text och tankeform” och ”Retorikens didaktik: Retoriken och dess övningar som en väg till skolans och högskolans kommunikativa mål”.

Men jag har också använt övningarna tillsammans med mina retorikstudenter under många år. Här på Retorikensgrunder.se hittar du material både från forskningsprojekten och från min undervisningserfarenhet.

Till var och en av de retoriska övningarna följer fem underrubriker med studentexempel, studentkommentarer, pedagogisk fördjupning, teoretisk fördjupning och lite historia.