Kommentar fabel

Kommentar till fabeln

Av fabeluppgiften lärde vi oss bland annat hur strukturen i en fabel ser ut, det vill säga att den byggs upp kring en moral, befolkas av vissa karaktärer och att det händer något i fabeln som gör att karaktärerna lär sig något. Vi lärde oss också hur man kan förmedla ett budskap utan att säga det rakt ut och vi fick kännedom om vilka konventioner som finns om olika djur.

Tanken med fabeln var att på ett listigt och stiligt sätt så gått det går dölja sensmoralen så att läsaren först efter en liten stunds eftertanke inser vad den handlar om. Detta för att ge ett starkare intryck på läsaren och förhoppningsvis leda till en stunds självrannsakan

Vi inom gruppen ansåg att uppgiften var intressant och bra som första uppgift. Detta då den gav oss möjligheten att omsätta en idé till en skriven text. Vi ansåg även att det var bra att få genomföra den första uppgiften i grupp eftersom vi kunde sammanföra olika perspektiv och åsikter och därmed skapa en så bra fabel som möjligt. Det vi främst anser att vi lärt oss, är liksom nämnt innan, att klä en idé i ord. Att utgå från en moral/ett budskap och skapa en text och sammanhängande historia kring denna. Om vi hade fått göra om uppgiften såhär i efterhand, kan vi dock känna att det hade varit roligare att skriva en fabel anpassad för en äldre publik då det hade utmanat oss i vårt kreativa skrivande ännu mer.

Moralen var uttalad men otydlig för målgruppen. Inte alla kunde hänga med i associationerna. Struktur saknades då icke.

Då ”roligt” är ett relativt begrepp är det svårt att avgöra hur rolig fabeln var. Å andra sidan roas man aldrig av saker som man inte riktigt förstår. Karaktärerna var nog lagom schablonartade (vi har inte direkt ”brutit” mot den stereotypa föreställningen om var och en av de medverkande djuren).

Moralen är en tolkningsfråga. Antingen betraktas fabeln som allegorisk med uppmaningen ”Carpe Diem” eller så tolkas den bokstavligt som en uppmaning till destruktivt leverne.

Den springande punkten är väl att inte ha så roligt själv nästa gång utan istället koncentrera sig på hur man får de andra att ha roligt.