studentexempel ordspråk

Utläggningar av ordspråk

 

Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum. / Kinesiskt ordspråk

[Beröm] Det finns ordspråk från alla länder, men jag har speciellt fastnat för de kinesiska ordspråken. Den kinesiska kulturen är flera tusen är gammal, mycket äldre än vår egen svenska. När man läser de kinesiska ordspråken märker man att de innehåller väldigt mycket livsvisdom.

[Förklaring] När man frågar visar man sin egen brist på kunskap, vilket kan vara pinsamt ibland. Men om man inte vågar fråga så lär man sig heller ingenting.

[Skäl] Ett skäl till att det är viktigt att våga fråga är att allt lärande förutsätter att man vågar utsätta sig för nya intryck. Det är mina egna frågor som väcker min nyfikenhet till att lära mig nya saker.

[Motsats] Att inte våga fråga skulle vara som att likt en uppblåst besserwisser tro sig sitta inne med hela sanningen och sedan stå där med skammen när det visar sig att man faktiskt inte vet.

[Liknelse] På samma sätt som det lilla barnet ständigt frågar sina föräldrar för att få reda på varför man ska göra på det ena eller det andra sättet så får jag inte heller i vuxen ålder reda på något om jag inte frågar.

[Exempel] Ett exempel på en person som vågar fråga är den tävlande som i ”Vem vill bli miljonär” ringer sin vän för att få hjälp med svaret och kunna gå vidare i tävlingen, trots att det kan vara lite pinsamt att visa att man inte kan svara på frågan.

[Omdöme] Sokrates kallas ibland den visaste av alla människor just därför att han visste att han inte visste, och därför besvärade han sin omgivning genom att ställa en massa svåra frågor som visade att de som trodde att de visste faktiskt inte visste.

[Slutsats] Min slutsats är att frågvisheten är grunden till allt lärande. Utan frågor får man inga svar, och då är man allt bra dum.

 

Ingenting är omöjligt!

[Beröm] Visst låter det fantastiskt!? En formulering helt utan hämningar. Ingenting-är-omöjligt.

Uttrycket kan härledas till ett underhållningsprogram på 90-talet men jag tycker att det har blivit mer än så. Det är något som har etsat sig fast i den svenska lagomheten och blivit ett peppande ordval i motiverande sammanhang. Och vi behöver sådant. Därför vill jag hylla dessa tre ord som tillsammans inbegriper hopp, gränslöshet och styrka!

[Parafras] Men egentligen, vad betyder det? Om ingenting är omöjligt, är allt då möjligt?

Vi vet att det finns saker som av naturliga eller fysiologiska skäl inte funkar, men vi vet också att människor i alla tider åstadkommit sådant som man först inte trodde gick. Vart går gränsen?

Ordspråket syftar på att det möjliga sitter i huvudet, i tankarna.

Att negativa tankar skapar begränsningar till att lyckas.

[Skäl] Skälet till att uppmärksamma detta är för att medvetandegöra tankens kraft. Du kanske hört uttrycket ”du blir vad du tänker”? Genom att reflektera över ditt tankemönster kan du aktivt upptäcka sådant som påverkar dig negativt.

[Motsats] Gör du inte detta kan de negativa tankarna upplevas som sanning och du kommer automatiskt agera mer restriktivt. Detta kan leda till att din fulla potential aldrig får tillfälle att blomma ut.

[Liknelse] Att inte tro på sig själv är som att spinga 100 meter på ett ben

[Exempel]

Ett bra exempel på tankens makt är fenomenet placebo. Vetenskapliga studier visar på att kroppen vid placebo bland annat ökar produktionen av signalsubstansen dopamin. Dopamin påverkar i sin tur ditt humör och gör dig mer njutningsbenägen och positiv. Bevisligen påverkar alltså dina tankar dig mer än du tror.

[Citat] Ett stort antal intelligenta framgångsrika människor har pratat om tankens kraft. Einstein trodde på världens begriplighet och utvecklade bland annat teorin om allmän relativitet. Buddha sägs ha sagt ” Vi är vad vi tänker. Allt som vi är, uppstiger från våra tankar. Med våra tankar skapar vi vår värld”.

[Slutord] Jag menar inte att ni nu ska försöka överbevisa verkligheten. Eller gör det om ni vill. Det jag syftar på är att det är värt att reflektera över hur du ser på saker, hur dina tankar påverkar din syn på verkligheten. Så därför vill jag åter säga, glöm inte bort att ingenting är omöjligt!

 

”Även den som går sakta kommer fram”

[beröm]Vi lever i en värld där ’tid är pengar’. Vårt motto är effektivitet och vi tror oss kunna ’spara tid’ genom att stressa oss igenom livet. Om det finns en insikt som avsevärt skulle kunna förbättra våra liv, så är det insikten om att ”även den som går sakta kommer fram”.

[parafras]Det är dags att vi sänker tempot. Vi kommer aldrig att kunna ’spara tid’, så varför stressa? Tyvärr förknippas ett lägre tempo ofta med lathet. Vi måste ändra på den uppfattningen. Att göra någonting långsamt är inte synonymt med att vara lat, tvärt om! Att kunna göra någonting långsamt är en gåva, rentav en talang!

[skäl]Hur kan det då vara en talang att vara långsam? Faktum är att det finns många goda skäl till att värdesätta långsamhet. Den som tar tid på sig visar inte bara på tålamod och noggrannhet. En person som saktar ner tempot tenderar bl.a. att lära sig mer, att hinna uppleva mer och att uppnå bättre resultat. Ett lägre tempo leder så att säga till kvalité snarare än kvantitet, och kvalité är ju, som de flesta av oss vet, någonting vi ofta saknar i vår stressiga vardag.

[motsats]Skrämmande nog behöver vi inte leta oss långt bort för att se de förödande konsekvenserna av vad som händer när vi glömmer bort vikten av att sakta ner på tempot. I hoppet om att ’spara tid’ frodas folksjukdomar såsom stress och utbrändhet. I tron om att ’tid är pengar’ är ordet ”kvalitet” snart ett minne blott.

[liknelse]De flesta av oss skulle nog hålla med om att det skulle vara oerhört dumdristigt att betala inträde till en djurpark, för att sedan springa rakt igenom området. Förvisso kan du efteråt säga att du visst passerat både lejonen, girafferna och flodhästen, men vad har du egentligen fått ut av upplevelsen? Skulle det inte varit bättre om du långsamt strosat, läst på skyltarna, tittat på djuren och tagit tillvara på upplevelsen? Att vi på ett liknande sätt tenderar att stressa genom livet är lika dumdristigt som om springa rakt igenom djurparken efter att vi betalt inträde. För vad vinner vi på det egentligen? Visst når vi utgången förr eller senare ändå?

[exempel] Albert Einstein är ett tydligt exempel på att vi borde värdera långsamhet. Faktum var att Einstein inte lärde sig att tala förrän vid 4 års ålder. Skriva kunde han inte förrän han var sju år gammal. Med andra ord- Einstein var långsam. Men vart ledde denna långsamhet? Betraktas inte Einstein idag som en av 1900-talets mest framgångsrika fysiker och matematiker?

[citat] En klok släkting till mig brukade ofta säga: ” Varför ska jag stressa? Det kommer ju en dag imorgon också.”

[slutsats] Det är dags att vi själva ställer oss samma fråga: Varför ska vi stressa? Vi kommer ju ändå aldrig att kunna ’spara tid’. Det är dags att vi vågar sänka tempot. Och jag kan garantera, att den som vågar vara långsam mycket snart kommer att märka att livet kommer att kännas både intressantare, meningsfullare och mer innehållsrikt. Den som vågar vara långsam kommer snart fylla sitt liv med nya upptäckter och kunskaper som den tidigare bara rusat förbi. Den som vågar vara långsam behöver inte oroa sig, för ”även den som går sakta kommer fram”.

Mina Ismail

 

Den som griper till våld visar att hans argument är slut /Kinesiskt ordspråk

Beröm: Det var en onsdagsmorgon. Jag hade gjort iordning min frukost och satte på TV’n för att kolla på nyhetsmorgon. Jag slängdes rakt in i det amerikanska presidentvalet. Jag fick se hur kandidaten Donald Trump skrek sig alldeles röd i ansiktet och berättade för sin publik hur han skulle ”bomba skiten ur ISIS”. Det här kinesiska ordspråket är definitivt applicerbart på världspolitiken som i vardagen, det är lätt att tolka och framför allt väldigt, väldigt sant.

Parafras: Som jag tolkar detta uttryck betyder det att: När du inte längre har något vettigt att bidra till diskussionen, men din motpart fortfarande har det, då tar många till våld. Detta gör de för att de inte vill förlora, den redan förlorade, diskussionen.

Skäl: Men varför tar vi till våld när våra argument är slut? Jag tror att människor i grunden är rädda för att ha fel. Så när man inser att ens argument börjar ta slut så tar man till våld för att visa att man minsann har rätt. I alla tider har människor tagit till våld eller hot om våld när man inser att ens argument inte är tillräckligt bra. Som sagt, det räcker att man sätter på nyhetsmorgon så får man se flera bra exempel på makthavare som lever efter detta ordspråk.

Motsats: Låt oss föreställa oss en värld där detta ordspråk inte skulle gå att relatera till alls och människor skulle handla tvärt om. Att man faktiskt skulle lyssna på de som inte var likasinnade. Att man inte skulle gripa till våld så fort man stöter på ett problem som inte går att lösa. Om så hade varit fallet tror jag att det hade varit en väldigt fin värld.

Liknelse: Det är som barn som börjar skrika när de inte får vad de vill. När barn inte vet hur de ska uttrycka sig i ord tar de till andra medel.

Exempel: Så tillbaka till Donald Trump. Han är ett bra exempel på en man som börjar få slut på vettiga argument och förespråkar våld istället. Till exempel när han ber sin publik
att ”sparka skiten ur” dem i publiken som är emot hans åsikter, och att han skulle betala alla rättegångskostnaderna.

Citat: Jag håller med författaren Isaac Asimov när han sa att ”Våld är den inkompetentes sista handlingsalternativ”.

Slutord: Jag tycker att detta är ett bra ordspråk för det är så sant och lätt att relatera till. Men låt oss hoppas att detta är ett ordspråk som kommer kännas mer och mer främmande. Låt oss hoppas att våra regeringar och parlament fylls med kvinnor och män som börjar lyssna när deras egna argument är slut, istället för att ta till våld. För när det här ordspråket inte längre funkar- då betyder det att världen funkar.

Ingrid Onsjö