Björn Ranelid, reflektion

Karaktäriseringen var den roligaste övningen hittills! Någon levde sig in i rollen som en gravid kvinna, någon annan som flygvärdinna. De teatraliska framställningarna resulterade i många skratt och stämningen i klassen var väldigt god. Jag själv valde att karaktärisera Björn Ranelid, en enormt flummig människa som ständigt får mig att vilja skratta med sina totalt osammanhängande citat. Teaterövningar ligger egentligen otroligt långt från min komfortzon och jag var därför väldigt nervös innan framträdandet. Under uppträdandet flöt det hela dock på förvånansvärt bra och det kändes som jag kunde leva mig in i rollen som Ranelid och använda den för att skärma av min nervositet. Jag hade memorerat mitt manus utantill men som feedback efteråt fick jag beröm för att jag gav ett improviserat intryck.

När jag skrev mitt text arbetade jag främst med imitatio. Jag ville efterlikna den så kallade “ranelidskan”, ett metaforiskt, vackert och överdådigt språk som kännetecknar just Ranelid. Mitt manus skulle därför vara trovärdigt precis som Ranelid själv skrivit det och inte framstå som någon karikatyr.

När man skriver en karaktärisering menar Eriksson att man kan använda sig av 5 sökfrågor (2017:186). Jag utgick från dessa, främst nummer tre: “Skriv några repliker åt personen i denna situation”. Genom att hämta ett dussintal citat av Ranelid var det sedan lätt att plocka ut de som föll bäst i smaken. Citaten blev byggstenarna i texten som jag därefter skrev manuset utifrån.

Summerat tar jag med mig en massa lärdomar från övningen. Vad som främst slog mig var att jag kunde använda rollen som Ranelid för att dämpa min nervositet. Jag förstår nu att teater och retorik hänger nära samman och det är något jag kommer tänka vidare på i framtiden oavsett vilket roll som talare jag har. Efter att granskat mitt scenspråk på den inspelade videon kan jag också konstatera att min inlevelse fungerade mycket bättre än tidigare presentationer, inte minst publikkontakten. Inför kommande presentationer kommer jag för den skull spendera mer tid på att tänka ut vilket scenspråk jag vill förmedla.

RETA30
Reflektion Karaktärisering Martin Jogstad

Litteraturreferenser

Eriksson, Anders (2017). Retorikens grunder. Media-Tryck, Lund
Eriksson, Anders (2017). retorikensgrunder.se https://retorikensgrunder.se/ (hämtad 2018-11-26)