Reflektion vederläggning Nej till surrogatmödraskap

Reflektion

Vi satt tillsammans och diskuterade om vilket ämne som vi skulle diskutera. Efter att vi valde ett ämne så började alla leta upp efter en passande debattartikel om ämnet. Vi hittade en text från svt-debatt skriven av några kvinnor som vederlade legaliseringen av altruistisk surrogatmödraskap. Tillsammans satt vi och letade igenom efter dess negativa och positiva aspekter, som vi sedan antecknade i vårt stolpmanus. När vi väl blev uppdelade till vederläggare och bekräftare så delades vi in i vederläggningsgruppen. Båda grupperna satte sig i varandras närhet ifall de hade frågor till varandra, men vi satt avskilt i två parallella rum för att inte påverka varandras argument med metakunskap om dispyten. Själva uppgiftens process var simpel, men vi stötte på ett par problem i vissa av topikerna. Men efter att ha läst igenom texten noga och diskuterat om den mellan oss, så löste vi problemen.

Syftet med den här uppgiften är att förbereda oss retorer för att kunna argumentera i en rad olika situationer, som Eriksson (2017:100) menar. Vi kan utan tvivel mena att vi har lärt oss mycket av detta genom att vederlägga den här texten. Det har varit svårt och klurigt men det har gått, vilket visar att man genom vederläggningens topiker kan bemöta och kritisera en text. En del topiker var lättare att handskas med än andra. I vårt fall var vi ibland nära på att blanda ihop det oklara, alltså frågan vad texten egentligen menar, och det inkonsekventa, att det finns logiska samband (Eriksson 2017:110). Vi kunde till exempel se en motstridig uppgift, alltså en inkonsekvens, som en oklarhet i texten vilket komplicerade det för oss när vi skulle placera den under en topik. Där fick vi göra en egen tolkning och utgå från det, vilket vi anser var rätt att göra.

Återigen har vi fått insikten att topiker kan underlätta enormt vid arbeten med text, inte bara med att producera som vi lärde oss med kria-övningen, utan också vid analys. Eftersom vi arbetade först i grupp och sedan som par fick vi även insikter om hur andra kan tolka topikerna, vilket var givande. Till nästa övning tar vi med oss det vi lärt oss av varandra och likaså kunskapen om topikernas nytta i sådana här sammanhang.

Albin Bengtsson, Alexander Degirimenci