Ekis Ekman om könsbyte, bekräftelse

https://www.expressen.se/debatt/-en-man-som-styckar-kvinnor-ska-inte-sitta-i-kvinnofangelse/

Föreställ er å ena sidan Norrtäljeanstalten, ett fängelse som har säkerhetsklass 1 vilket innebär att de intagna endast har rätt till tre samtal i veckan, de är inlåsta i sitt rum större delen av dagen och säkerhetspådraget är mer minutiöst.
Och föreställ er sedan å andra sidan herrgården Hinseberg – platsen där kommunikationerna är goda, de boende spenderar större delen av dagarna i allmänrummen, spelar kort och umgås. Friheterna är här i allmänhet större. Är kvinnoanstalten Hinseberg ens ett riktigt fängelse?

Kim -tidigare Kristoffer- har år 2013 styckmördat sin flickvän och blev först dömd till 14 års fängelse för att sedan få det sänkt till 10 år för dråp. Kim bedöms av av hovrätten som mycket farlig och blev dömd att sitta av straffet på Norrtäljeanstalten, ett klass 1-fängelse. Kim har nu, 2018, bestämt sig för att byta kön. Kim har även ansökt om att bli förflyttad till ett fängelse för enbart kvinnor, och som läget är idag, oundvikligen med lägre säkerhetsklass (2) eftersom det inte finns några kvinnofängelser i Sverige med klass 1. Förflyttningen som troligtvis går till anstalten Hinseberg har nu beviljats.

Vi anser att​ ​​“Kim” inte ska få byta till ett fängelse med lägre säkerhetsklass genom att göra ett könsbyte​.

En person som har blivit dömd till att sitta i ett fängelse med säkerhetsklass 1 borde sitta av sitt straff i ett fängelse med samma säkerhetsklass. Personer borde inte få byta kön på ett sådant sätt att hen blir förflyttad till ett fängelse med lägre säkerhetsklass. Från att sitta på Norrtäljeanstalten, som ofta anses vara en av de värsta i Sverige, blir det för “Kim” en stor förändring i levnadsstandard då både Hinseberg och Ystads anstalt är klass 2-fängelser med mycket mer öppna förhållanden.

Det är fullt rimligt att både debattörer och allmänheten är oroliga för att en styckmördare ska förflyttas till ett fängelse med lägre säkerhetsklass. Det kan resultera i att förövaren får större möjlighet att utföra nya brott mot sina medfångar, då övervakningen är mer avslappnad, men sannolikt även att rymningsmöjligheterna ökar avsevärt.

Oron för att Kim ska utföra brott mot kvinnorna i det nya fängelset är fullt rimligt. I både USA och England finns det exempel där män som bytt kön och tillåtits att byta till en kvinnoanstalt förgripit sig på de andra intagna kvinnorna på anstalten.

Utöver det har “Kim” fått 34 varningar på fängelset han nu sitter på och bedöms av fängelseledningen som aggressiv. Det är klart och tydligt att en man med detta beteende inte ska vistas på en anstalt med lägre säkerhetsklass, mer frihet och mer gemensamma aktiviteter.

Det som hade varit passande vore att låta Kim fortsätta sitta i ett fängelse med samma säkerhetsklass som det han blev dömd till att sitta i. Utöver det känns det opassande att mörda en kvinna och dömas i egenskap av man för att sedan själv få ta ett beslut som gör att hen får sitta i ett fängelse med enbart kvinnor och dessutom lägre säkerhetsstandard.

Det fördelaktiga​​ – Att låta Kim byta till kvinnofängelse med lägre säkerhetsstandard skulle vara direkt farligt, dels för hen själv, dels för allmänheten och framförallt för de andra intagna och anställda. Att använda könsbyten som ett sätt att byta till fängelser med mildare förhållanden skulle kunna komma att missbrukas av många grova brottslingar om detta blev allmänt accepterat. Det är dessutom en fullt rimlig del i straffet för ett styckmord att behöva vara obekväm i sin kropp. Problemen som skulle uppstå om alla som dömdes för grova brott skulle få göra samma skulle bli svåra att överblicka och skapa kaos inom den redan hårt belastade kriminalvården.

Viktor Wohlgemuth, Oscar Åhlström