flygvärdinnan , reflektion

Jag valde att karaktärisera en flygvärdinna. Istället för att karaktärisera den klassiska flygvärdinnan valde jag att överdriva en aning genom att även säga allt som kan gå fel vid en flygresa. Detta resulterade att det blev lite av en karikatyrisk imitation som försökte övertyga publiken med hjälp av ethos. Att imitera någon innebär att man försöker härma hur en person pratar, rör sig och tänker. Detta kan liknas vid imitatio som Eriksson skriver om (2017:183). Men imitatio är inte bara att man härmar någon utan snarare att man aktivt försöker efterlikna goda förebilder.

Det går att hitta de tre retoriska övertygelsemedlen i mitt tal. Det fanns ethos då jag försökte efterlikna en flygvärdinna och på så sätt vara trovärdig. Genom att prata om krissituationer försökte jag väcka känslor (pathos) samtidigt som det fanns logiska resonemang (logos).

Talet var uppbyggt och följde dispositionen av en klassisk genomgång av säkerheten ombord på ett flygplan. Detta skapade en röd tråd genom texten. Det fanns en inledning, huvuddel och en kortare avslutning. Språket var anpassat efter den formella och sakliga tonen flygvärdinnor oftast har. Jag valde även att använda ett enkelt språk med få stilfigurer.

Flygvärdinnor har inga manus och därför försökte jag memorera talet. När jag skulle memorera det försökte jag lära mig texten utantill, nu i efterhand inser jag att jag skulle ha använt mig av en annan memoreringsteknik. Till exempel endast använda stödord för att lättare komma ihåg talet och slippa titta ner i manuset så ofta.

Inför denna övningen har jag kollat på flera videoklipp och använt mig av egna erfarenheter av hur en flygvärdinna pratar och använder kroppsspråk. Lindqvist förklarar hur olika röstlägen passar vid olika tillfällen (2008:321). Att tonen och talets hastighet måste anpassas efter innehållet i talet och situationen. Jag försökte anpassa min röst genom att ha ett glatt men relativt neutralt röstläge. Oavsett vad jag sa, positivt eller negativt, skulle det låta likadant. Mitt kroppsspråk anpassade jag genom att stå rakt, ibland knäppa ihop händerna och le mycket. Jag försökte även efterlikna gester och rörelser flygvärdinnor gör när de förklarar de olika momenten i säkerhetsgenomgången.

Av denna övningen lärde jag mig hur man med hjälp bland annat av kroppsspråk, röstläge och språkval kan gå in i rollen som någon annan. Jag fick mycket inspiration från mina duktiga kurskamrater om hur man kan använda actio för att skapa trovärdighet och övertygelse.

Källförteckning

Eriksson, Anders (2017). Retorikens grunder. Lund: Media-Tryck.
Lindqvist, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid.Upplaga 1:4., Lund: Studentlitteratur AB.

Elin Eklöf