Nej till surrogatmödraskap

Vederläggning av artikeln Nej till surrogatmödraskap

[Artikeln bifogas nedan]

https://www.svt.se/opinion/vi-sager-kraftfullt-nej-till-surrogatmodraskap

(Svartmåla sagesmannen) I ett SVT-debattinlägg skriver fyra kvinnliga skribenter om att “skydda” kvinnor från sin rätt över sin kropp. De kallar sig för S-kvinnor och tillhör en ynklig socialdemokratiskt feministisk grupp på 8000 medlemmar som tror sig veta allt om att skydda kvinnlig integritet och därmed antar att de vet vad som är bäst för kvinnor.

(Framlägga saken) I artikeln skriver dessa så kallade “feminister” om att altruistiskt surrogatmödraskap kommer främja utnyttjandet av kvinnor för ekonomiska skäl, eftersom att det kommer leda till en ökad acceptans gentemot kommersiellt surrogatmödraskap. De menar att de som inte har tillgång till en altruistisk surrogatmamma istället kommer uppmuntras till att resa utomlands och “köpa” en surrogatmamma.

(Tes) Att tro att altruistisk surrogatmödraskap kommer leda till en ökning av den kommersiella typen av surrogatmödraskap är tramsigt och rent av paranoidt. Det är som att förbjuda sex för att det kan främja sexhandeln.

(Det oklara) “Feministerna” nämner att i USA så är altruistisk surrogatmödraskap lagligt och att det har lett till att folk reser utomlands för kommersiell surrogatmödraskap i en ökad grad. De ger dock ingen klar anledning till vad sambandet är. Bara för att folk reser utomlands i USA så kan man inte anta att samma sak kommer ske i Sverige. Med USA:s sjukligt höga sjukvårdskostnader så kan man anta att det är betydligt dyrare att utföra  altruistisk surrogatmödraskap i USA än vad det är att utföra en kommersiell i Indien.

(Det orimliga) Det är orimligt att begränsa kvinnors rättigheter för en befängd rädsla för att de kan utnyttjas. Feminism har alltid kämpat för kvinnans rättigheter och möjligheter – att de ska få möjligheten att välja. I den här situationen vill dock S-kvinnorna begränsa kvinnors valmöjligheter för det som de hävdar är deras eget bästa. Istället för att låta lagen bestämma, låt kvinnan själv ta beslutet om de vill hjälpa sin nästa eller inte. Så kapabla är de faktiskt. Att man inte kan säkerställa att någon inte far illa är ett värdelöst argument då det kan appliceras till allt. Ska man förbjuda organdonationer bara för att donatorn kan skadas under operationen?

(Det omöjliga) Tron att surrogatmoderskap inte förekommer enbart på grund av att vi har lagstiftning som förbjuder det är dessutom alltför naivt. I Sverige finns det lagstiftning som förbjuder svartarbete och att köpa ut alkohol, men trots detta är det inte ovanligt förekommande att en granne klipper gräsmattan i utbyte mot en slant, eller att någon köper ut till en polare för att ge dem en rolig födelsedagspresent. Det är bättre att ha det tillåtet under reglerade former med statlig hjälp.

(Det inkonsekventa) S-kvinnornas artikel är inte bara oklar, utan också inkonsekvent. Vid en tidpunkt nämner de att debatten kommer handla om allas rätt till barn men de misslyckas med att fullfölja denna tankegång och klargöra vad det faktiskt innebär. Istället går de vidare till en annan punkt, vilket ger ett dåligt intryck och skapar en lucka i texten.

(Det opassande) Texten håller heller ingen anständig ton. Vid en punkt säger de att altruistiskt surrogatmödraskap stödjer objektifieringen av kvinnor och barn. Det är väldigt stötande mot personer som är för sakfrågan. Det finns heller ingen god grund för S-kvinnorna att stå på för att insinuera något sådant. Meningsmotståndarna vill även det bästa för kvinnor och barn, de har bara en annan åsikt.

(Det ofördelaktiga): Att förbjuda altruistisk surrogatmödraskap straffar ofrivilligt barnlösa genom att förbjuda dem att få egna barn. Framförallt så kan det vara ofördelaktigt mot homosexuella par. Dessutom främjas även en svart marknad för surrogatmödraskap, vilket kan leda till värre förhållanden för kvinnor som tvingas in i situationen.

(Slutord) Förbudet av altruistisk surrogatmödraskap är helt fel och S-kvinnornas brist i kunskap om ämnet framgår starkt i deras debattartikel. De brister i sin argumentation på alla plan och kan omöjligen lyckas övertyga någon vettig person om att deras ståndpunkt är den rätta. Deras artikel är oklar, orimlig, omöjlig, inkonsekvent, opassande, ofördelaktig och rena rama rappakaljan.

Albin Bengtsson, Alexander Degirmenci

Därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap”

Publicerad

SURROGATMÖDRASKAP · ”Vi vet att i de länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där har också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit allt mer accepterat. Det är en konsekvens av att säga att ibland är det faktiskt okej att använda andra kroppar för sina egna behov”, skriver Carina Ohlsson, Sara Mellander, Elinor Odeberg och Desirée Törnqvist.

Om debattörerna

Carina Ohlsson
Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor
Sara Mellander
Sara Mellander
Ordförande Avantgarde Unga S-kvinnor Skåne
Ellinor Odeberg
Elinor Odeberg
Ordförande Unga S-kvinnor Rebella
Desirée Törnqvist
Desirée Törnqvist
Ordförande S-kvinnor Jönköpings län

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I dagarna förväntas en statlig utredning om ofrivillig barnlöshet som har pågått i snart 3 år slutligen, utredningen ska presenteras den 24 februari.

Utredningen ska titta på flera olika möjligheter för att hjälpa ofrivilligt barnlösa. Bland annat ska den ta ställning till frågan om surrogatmödraskap.

Surrogatmödraskap är inte lagligt i Sverige idag. Vi i S-kvinnor kan aldrig ställa oss bakom en legalisering av någon form av surrogatmödraskap av flera skäl. 

Kommersiellt surrogatmödraskap innebär att föräldrar betalar en kvinna för att bära och föda deras barn. Det här handlar helt enkelt om att köpa en kvinnas kropp och att köpa ett barn. Att detta inte ska legaliseras är de flesta överens om.

Altruistiskt surrogatmödraskap innebär istället att en kvinna utan betalning väljer att bära och föda ett barn åt någon annan. Det är den här formen av surrogatmödraskap som utredningen ska titta på.

Om en kvinna själv tillåter det, kan vi tillåta att andra använder hennes kropp för sina behov? Tyvärr är det inte så enkelt som många önskar.

Altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap kan inte delas upp så enkelt.

Vi vet att i de länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där har också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit allt mer accepterat.

Det är en konsekvens av att säga att ibland är de faktiskt okej att använda andra kroppar för sina egna behov. Det legitimera ett synsätt som reducerar kvinnor och barn till verktyg och till handelsvaror.

I USA till exempel, där altruistiskt surrogatmödraskap är lagligt, där har också många fått en ökad acceptans för att åka till länder som Indien där man länge kunnat köpa ett barn i så kallade barnfabriker, där fattiga kvinnor tvingas arbeta med att föda andras barn. 

Detta har utvecklats till en miljardindustri världen över som brutalt utnyttjar kvinnor i ekonomisk utsatthet. Därför går det inte att dela upp – att säga att det är tillåtet ibland och ibland inte.

Debatten kommer ofta att handla om allas rätt att få barn. Förespråkare av surrogatmödraskap menar att det måste gå att säkra att varken barn eller kvinnor far illa.

Detta går inte att säkra – att vara gravid kan vara helt okomplicerad, men det kan också medföra allvarliga livshotande risker för både kvinnan och barnet.

Vi kan heller aldrig, hur tydliga regleringar vi än skapar, säkerställa att surrogatmodern alltid har sin fria vilja i detta. Det finns aldrig garantier mot att påtryckningar, utsatthet och maktobalans har påverkat hennes val.

I samband med att regeringen startade den här utredningen 2013 ställde därför S-kvinnor krav på att den inte enbart skulle handla om ofrivillig barnlöshet, utan att utredningen också skulle ta särskild hänsyn till hur surrogatmödrar riskerar att drabbas, både fysiskt, psykiskt, socialt och juridiskt.

Europaparlamentet har redan tagit ställning mot surrogatmödraskap och deras slutsats är att det är ett utnyttjande av en kvinnas kropp och reproduktiva organ.

Under våren ska också Europarådet presentera rekommendationer för de Europeiska länderna i den här frågan.

I ett utkast till den rapporten skriver Europarådet att de avråder kraftigt från allt kommersiellt surrogatmödraskap, men de föreslår att varje land själv ska kunna besluta om detta. Det ger alla länder möjligheten att helt förbjuda alla former av surrogatmödraskap.

Vi S-kvinnor förväntar oss att utredningen synliggör hur kvinnor drabbas av surrogatmödraskap och vilka konsekvenser det får, oavsett om det kallas altruistiskt eller inte.

Utifrån det förväntar vi oss att utredningen tar ställning mot detta. S-kvinnor kommer alltid att försvara kvinnors kroppsliga integritet, därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap.