Susanna Kierkegaard om könsroller, vederläggning

Susanna Kierkegaards text längst ned på sidan.

[Svartmåla sagesmannen] ​​Aftonbladet har 3 435 000 unika läsare varje dag. Räckvidden är stor och de har en påverkan på sina läsare. Deras skribenter uttrycker dagligen sina åsikter i olika ledare och debattartiklar. Aftonbladet är kända för sin clickbaits på deras webbsida eller sina provocerande och lockande rubriker på löpsedlarna. Deras skribenter tar sig ofta vatten över huvudet med deras valda ämnen. Man kan därför gott och väl ifrågasätta nyheternas trovärdighet och källor.

[Framlägga saken] ​​Nu har nyhetsgiganten än en gång gett sig ut på djupt vatten genom att försöka kartlägga problemet i vår genusfråga. Det gör Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet, i sin ledare “Män behöver blir mer som kvinnor” publicerad 7 oktober 2018. Hon är tydlig med att det är dags att uppdatera mansrollen. Männen idag röker, snusar, slåss och begår brott och de är dessutom överviktiga. Hon vill därför skapa en ny sorts manlighet. En manlighet som tar mer ansvar och som kommer i närmare kontakt med sina känslor. Förändringen av mannen bör tydligen ske för att skapa ett mer empatiskt samhälle.

[Talets tes]​​ ​​S​kribenten är tydlig med sina egna önskemål, att exempelvis se lägre snuskonsumtion hos mannen, och att det på något sätt skulle vara en lösning på ett allvarligt samhällsproblem. Man hade inte kunnat förvänta sig mycket mer från en skribent på Aftonbladet. Hon har tagit sig vatten över huvudet genom att ta sig an en sådan diskussion. Vi kan inte utföra handlingar baserade på ynka spekulationer. Därför kan vi inte lyssna på en skribent som tydligt visar på att hon saknar kompetens att ge en rationell lösning.

[Det oklara] ​​Vad är det som säger att den påstådda samhällssituationen på något sätt är anknuten till den lilla delen män som tycks bete sig illa? Det är en diagnos som skribenten själv gått ut och bestämt. Hänvisat i texten finns inga som helst undersökningar eller källor till det påståendet. Vi kan inte be ett helt kön uppfylla en personlig önskan från en skribent på en kvällstidning. Hon gör en oklar koppling mellan problem och lösning utan faktagrund.

[Det orimliga] ​​Skribenten är tydlig med att männen behöver förändras och för att förändring ska ske bör man vara positivt inställd. Det är därför helt orimligt att som skribent vilja att männen ska förändras för att i samma text smutskasta dem med anklagelser som sådana; de röker, de snusar, de slåss och de är överviktiga. Att använda en anaforisk stilfigur som är tänkt för att ge effekt blir bara överdriven. Ytterligare påhopp är att deras barn inte vill prata med dem och att deras känslor först kommer fram efter fem öl. Det blir alltså orimligt att faktiskt förvänta sig att män ska förändra sig.

[Det omöjliga] ​​Män och kvinnor är biologiskt olika. Boken ​Män är från Mars och kvinnor från Venus​ (John Gray 1992) skrevs av en anledning. Det är därför omöjligt att försöka jämföra mannen med kvinnan. Att få mannen att bli mer som en kvinna när utgångspunkterna för de båda könen ser totalt olika ut.

[Det inkonsekventa] ​​Skribenten skriver i texten att det behövs morötter för att den nya mannen ska bli en norm. Men dessa morötter ser vi inte mer av i texten. Istället påbörjar skribenten en ny osammanhängande tankegång om att det miljövänliga måste bli billigare och att det icke miljövänliga måste bli dyrare. Om detta skulle vara ett exempel på lösning så är den inte speciellt enkel. Hon lägger krokben för sig själv med att anknyta situationen till ännu ett problem som inte går att lösa. Slutsatsen man kan dra då är att denna “lilla” förändring hos mannen är allt annat än enkel.

​[Det opassande] ​​Det är högst opassande att slänga ur sig vulgära anklagelser och benämningar om män för att sedan vilja få dem att ändra på sig. Vad finns det för taktik där? Om en förändring ska kunna ske måste alla vara på samma blad. Smutskastning hör inte hemma på den spelplan som de seriösa spelar på.

[De ofördelaktiga] ​​Är denna text en slug metod att för att krossa patriarkatet? Vem är denna traditionella kvinna som skribenten så gärna vill att den nuvarande mannen ska förändras till? Det ligger någon sorts matriarkat ideologi undangömd i denna text. Kvinnan är den som kommer gynnas mest av denna förändring. Det bör vara hela samhället som ska gynnas. Barnen och ungdomarna som är vår nästa generation, vår framtid, det är dem förändringen är till för.

[Slutord] ​​Att kunna ta skribenten på seriöst allvar är svårt eftersom hennes argument och “lösningar” inte är rimliga. Tesen är tydlig men inte möjlig. Att ge sig på ett kön i samhället, mannen, för att beskriva ett rådande problem är ett väldigt djärvt drag. En bättre utgångspunkt hade hellre varit att se på helheten istället för en del av problemet. Genom att skribenten attackerar männen kommer de bara att sätta sig på tvären. Hon sätter bara krokben för sig själv och detta kommer tyvärr inte leda till förändring.

Cecilia Minder, Ludvig Karsten, Agnete Nørmark

Susanna Kierkegaard

LEDARE 

Män behöver bli mer som kvinnor

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

De röker och snusar, slåss och begår brott. De är överviktiga och får dåliga betyg i skolan. De dör tidigare.

Inte alla män, förstås, men fler än sina kvinnliga motsvarigheter. Statistiken på vad män har gemensamt är en deppig historia. Nå, visst har de också högre lön än oss kvinnor, och visst har de styrt patriarkatet ett bra tag, men i förändringarnas tid är det en klen tröst.

Killar som ballar sig

Det är ensamt på toppen. Nästan var femte man har ingen nära vän. Fler barn pratar helst med ingen alls än med sin pappa när de är ledsna, visar en undersökning från Kamratposten. Vem vill vara en sådan pappa?

Patriarkatet har länge belönat män som är våldsamma, snusar och ballar sig. Den känsliga killen i skolan blev mobbad. De hårda grabbarna trakasserade tjejer, sulade varandras arslen på fotbollsplanen och nötte bort huden på handryggen med suddgummin i ”kärringtestet”. 15 år senare kan de inte prata om känslor utan att först ha knäckt fem starköl.

Dags att uppdatera mansrollen

Det är milt sagt dags för en uppdatering av mansrollen.

Samhället måste belöna män som diskar, stannar hemma med barnen och respekterar kvinnor. Målet är inte att skapa en klan mjäkiga typer, utan att tvärtom att få män att må bättre och ta mer ansvar. Hur kul låter det att snusa, slåss och dö ung och tjock? Nej, de flesta vinner i längden på mjukare män, mer lika den traditionella kvinnan.

För att den nya mannen ska bli norm behövs morötter. Det hela liknar omställningen till ett hållbarare samhälle – ska en medfött konservativ mänsklighet orka förändras för klimatets skull behövs en liten knuff. Det miljövänliga måste bli billigare och det ovänliga dyrare. Det ska vara logiskt och ekonomiskt att prioritera klimatet, och alla ska förses med tillräcklig kunskap för att kunna göra egna val.

Det ska löna sig att vara en mjukis

På samma sätt måste det vara ekonomiskt och logiskt att vara en mjuk kille. Börja med att lära barn att de inte behöver välja mellan blått och rosa och uppmuntra dem som bryter normen. Skola dem sedan i hemkunskap, lär dem städa och laga mat ordentligt. Uppmuntra samtal i killgrupper i skolan och på fritids. Gör det lönsamt för männen att stanna hemma med sina nyfödda barn. Forma samhället genom ekonomin, med bidrag, kvotering och uppfostran.

En förändrad manlighet innebär också en ny kvinnlighet. När männen får en bättre kontakt med sina känslor blir samhället mer empatiskt. Ingen kommer stirra äcklat på kvinnans orakade armhålor på stranden längre. Lesbiska par kan hänga på krogen utan att bli störda av gubbar som vrålar att de är porriga. Mammor behöver inte känna sig pressade att se ut exakt som de gjorde innan sina förlossningar.

Alla vinner på en ny manlighet.