Pedagogik beskrivning

  1. Vilket sinne tror du det är svårast att använda för sin beskrivning? Vilket är lättast? Passar olika sinnen bättre ihop med vissa objekt än andra? Vilken funktion har de olika sinnena för vår förståelse av omvärlden? För dina åhörares upplevelse av det du vill säga?
  2. Beskrivningen som framställningsform kan användas för att kommunicera ett ärende. Hitta på tre olika teser du skulle kunna hitta på en beskrivning för att framföra.
  3. Vilka sinnen är det vanligast att man appellerar till i de beskrivningar du möter i media?
  4. Vilka objekt passar bäst för en rumslig disposition? Vilka för en kronologisk disposition? Vilken effekt får en disposition grundad på synintryck? Kan du ge ett exempel på en sådan?
  5. Kan du beskriva samma objekt med olika stilar? Gör ett försök.