Kommentar vederläggning

Studentkommentarer Vederläggning

 

Vi tyckte att det var en givande och rolig uppgift som hjälpte oss att våga sätta oss in i andra perspektiv och argumentera för vår sak. Men framförallt att finna belägg för våra argument, varför är exempelvis Hedmans argumentation orimlig etc.

Det var roligt att försöka argumentera för en sak som vi inte egentligen står för samtidigt fick det en att verkligen se saken från båda hållen.

Vi tycker det var en givande men lite klurig uppgift. Det var användbara topiker som hjälpte en att sparka igång fantasin och komma igång med arbetet på ett bra sätt.

Vi hade väldigt roligt när vi skrev. Vi har inget emot böneutrop i Fittja, men när man gick in för att finna fel och argument så blev det väldigt lätt. Vi överdrev en del men det var för att vi gick in lite i rollen som Sverigedemokrater och det är sådant som skrivs på internet nu för tiden. Vi tror att om vi hade lagt upp texten på SD´s hemsida eller på flashback så hade den blivit hyllad, tyvärr.

Vi ansåg att topikerna var väldigt hjälpsamma när vi skrev vår text. Det gjorde att man kunde skapa en tydlig struktur och röd tråd. När vi använde oss av topikerna, kunde vi känna att man skapade en större bredd med argument i texten och på så sätt bli mer saklig.

När man läste bloggtexten och analyserade så är den väldigt motsägelsefull. Vi tycker vi klockar många bra argument. Vi gick till väga så att vi läste igenom och diskuterade allt som var oklart och motsägelsefullt, samt personliga argument. Sen gick vi igenom topikerna och försökte hitta något på varje, vilket vi lyckades med bra enligt oss.

När vi utgick från topikerna fick vi fram våra egna åsikter tydligare. Hade man läst blogginlägget av en slump hade man nog inte reagerat så mycket men när man gick in för att hitta fel så hittade man bara fel. Det var en riktigt rolig övning, och det handlar om att gå in för det. Vårt mål var att hugga ner vid anklarna, vilket vi tyckte vi gjorde.

Det är viktigt att lägga fram argument på ett passande sätt, försöka hitta en balans av vad som är för mycket och vad som är för lite i syfte att inte tappa ethos hos sina åhörare.
Utan att man istället försöker dissa sin antagonist med finess

Vi har lärt oss att skriva en argumenterande text och vi tränade på förmågan att se på en fråga från olika perspektiv. Det var både bra och dåligt med topikerna, å ena sidan var de en vägledning som visade hur vi kunde lägga upp texten. Å andra sidan kände vi oss lite begränsade av dem då det inte kändes helt naturligt att foga in alla i texten. Texten kändes lite spretig och vi kände att den röda tråden hade kunnat vara tydligare.