Kommentar Jämförelse

Studentkommentarer jämförelse

 

Jag tycker det var en bra och lärorik uppgift. Det var roligt att få skriva den fritt från topiker även om man kunde använda lovtalets topiker som stöd och hjälp i arbetet. Känns som kreativiteten kommer fram på ett bättre sätt när man inte är bunden till ett speciellt mönster. Det jag lite kan ha saknat i beskrivningen av jämförelsen var att man skulle ha en tes eller argumentera för en viss sak. I ett lovtal skulle man ju prisa en person så mycket som möjligt och då ett dubbel lovtal borde ju vara en stor hyllning eller en stor sågning av två saker, för jag kände att många hade ganska neutrala jämförelser medan jag gick in allt jag kunde för att prisa en och fördöma en annan, men det var kanske jag som missuppfattade uppgiften. Men om det nu inte var det så hade det varit bra om det framgick lite tydligare i beskrivningen av uppgiften.
Jag gjorde en jämförelse mellan de två instrumenten klarinett och trumpet. Till en början hade jag svårt att välja jämförelseobjekt, men då instrument och musiken är välbekant för mig, fick det bli det. Det var inte svårt att hitta fakta om instrumenten. Jag kan en del redan, men behövde kolla upp lite historia kring instrumenten. När jag utformade jämförelsen valde jag att göra det som ett dubbelt lovtal. Jag höjde upp båda instrumentens unikheter. Vid utformandet av jämförelsen använde jag mig mycket av lovtalets topiker och de hjälpte mig att kunna få en strukturerad text. Det var utmanande att skriva en jämförelse på ett sätt som inte skulle bli allt för långrandigt. Jag skrev om min jämförelse för att jag tyckte den blev för mycket faktabaserad och för lite underhållande. Den ligger en utmaning i det att kunna få en jämförelse så intressant som möjligt, och det var verkligen nyttigt att prova på det.

Övningen jämförelse tror jag är viktigt i det avseende att en jämförelse med något annat ger mer tyngd åt det man säger, bra eller dåligt. Det var en kul uppgift då man själv fick välja efter intresse vad/vilka det var som skulle jämföras. Samtidigt är alltid denna frihet till en början svår då det känns som om det finns en oändlig uppsjö av jämförbara ting och saker som kan ses som jämförbara men som egentligen inte är det. Men när detta val hade gjorts var uppgiften relativt enkel och rolig. När skrivandet väl kommit i gång var själva svårigheten för mig att faktiskt göra ett urval av det som skulle vara med i det slutgiltiga talet. Både Kennedy och Palme är två män som man skulle kunna ägna en föreläsning på 2 timmar åt var. Jag försökte fokusera på de båda som populära nationsledare efter deras bortgång, men att få detta syfte att lysa igenom var även det svårt. För att lyfta fram det mer hade jag nog kunnat göra som en av respondenterna föreslog att jag kunnat vara mer kortfattad kring deras härkomst och uppväxt och faktiskt fokuserat mer på deras livsgärning, detta då det troligtvis är här som jag kunnat trycka på deras popularitet mer. Så till nästa gång då vi inte behöver vara likna bundna av topikerna ska jag fundera över vilka som är mest relevanta för mitt syfte av talet.

 

Många av de tidigare skrivprocesserna har ägt rum under loppet av ett par timmar. Inför övningen jämförelse hade jag insett att talets kvalitet tjänade på att spridas ut ett par dagar innan framförandet, med den sista dagen reserverad för memorian. Jag koncentrerade mig mindre på personernas ursprung än på deras nuvarande offentliga personligheter. Detta gav mig utrymmet att förbise eventuella faktum som kunde missgynnat den bild av personerna jag målade upp. Dispositionen var upplagd som så att de två jämförelseobjekten jämfördes på varje topik om varandra i en löpande text.

 

Jag är medveten om att min text hade kunnat vara mer utsmyckad och innehålla fler stilfigurer. Den blir lite tråkig och vissa ställen blev det mer staplingar av fakta än en underhållande text. Innan jag började med övningen så trodde jag att den skulle bli ganska enkel men det var mycket svårare än vad jag trodde. Det som var svårt var att för det första hitta två saker att jämföra och sedan formulera sig på ett bra sätt

 

Under skrivandet av jämförelsetalet och genom hela kursen har jag lärt mig att tänka på att skriva om kropp och själ och hur man använder sig av detta i sina tal. När jag tänker på detta känns det som talen blir mer levande och att talet får ett bättre flyt. I talet börjar man med en intressant öppning som får publiken att lyssna och bli intresserade, sedan skrivs det om kropp och själ och till sist har man en intressant avslutning. Jag har lärt mig att skriva på ett sätt som väcker intresse och som även gör att intresset håller i sig talet igenom. Något annat jag lärt mig under skrivandet av jämförelse är att om man skriver något mer personligt eller som man lätt kan koppla till sig själv eller andra i sin närhet, är det (för mig) betydligt lättare att lära sig det utantill så man slipper känna sig manusbunden.

 

Det jag tar med mig från uppgiften är främst vilka olika, och verkligt effektiva, syften en jämförelse kan ha. Svartmålande, skönmålande, objektivt eller argumenterande – vilka jämförelseobjekt man väljer, samt hur man beskriver dem, kan leda till intressanta verkningar! En jämförelse påverkar publiken i hög grad och får en att sätta en sak i perspektiv; man får en bredare bild av ett ämne än om man endast hade berättat om ett objekt utan att ha någonting att relatera det till.

 

Jag tyckte verkligen att det här var en mycket bra och förberedande uppgiften. Det är en utmärkt uppgift då jämförelsen återkommer i nästan alla tal och är ett användbart verktyg när man vill lyfta fram, hylla eller argumentera. Jag kunde dessutom uppskatta att vi fick möjligheten att både använda oss av och gå ifrån topikerna eftersom det gav oss möjligheten att anpassa talets disposition i relation till det valda ämnet.

Detta var en utmaning måste jag säga! Både att hitta ämne och att skriva själva jämförelsen, särskilt med topiker som man kunde få lattja lite med. Jag ville inte jämföra något som människor eller städer osv. för det tyckte jag var lite tråkigt. Så att bestämma ämne var lite svårt, men det fixade ju sig! Tur dock att det gick hem, för det hade lika gärna kunnat gå skepp rakt åt skogen med tanke på val av ämne. Det tänkte jag på när jag skrev talet – därav alla metaforer. Jag försökte sätta fingret på det abstrakta jag pratade om så att mina kursare också kunde relatera till det. Förhoppningsvis kunde samtliga känna igen sig någonstans, för alla är vi realister och drömmare – antingen den ena eller det andra eller (som jag tror är vanligast) en blandning av båda men fortfarande lite mer den ena.

 

Det märks att övningarna blir svårare och svårare. Jag tror varje vecka att det ska bli lätt att skriva manus. Jag fick snabbt iden att skriva om de två männen jag valde att jämföra, men det tog lång tid att få fram texten jag till slut lämnade in. Jag kan mycket om ämnet sen tidigare och viste ungefär vad jag skulle skriva. Det är så oroligt svårt att få ned mina tankar och idéer på papper. Jag ville också skriva mycket mer om varje person och det blev en utmaning att bestämma vad jag skulle ta med i texten.

Jag tycker att jämförelsen har varit den svåraste uppgiften hittills. Egentligen så känns det som att det är en ganska lätt uppgift, för det är ju inte svårt att välja två saker och bara jämföra dem. Det svåra tyckte jag var att ta det till en högre nivå och göra det till ett tal som ska underhålla och intressera åhörarna. Topikerna var också ganska svåra att planera och få in naturligt, om man inte valde att jämföra två personer vilket inte jag gjorde. Så det var definitivt en utmaning.