Pedagogik Tes

  1. När man ska fatta beslut i en fråga är det många som ställer upp argument för och emot. På det sättet kan man sortera olika aspekter på en frågeställning. Listan i övningen ger ännu fler topiker att utgå ifrån när man ska fatta ett beslut. Ni kan i grupp välja en aktuell frågeställning och sedan försöka hitta så många argument som möjligt med hjälp av topiklistan. Kan ni sedan enas om ett gemensamt beslut i sakfrågan?
  2. Ge några exempel på fall där man valt att vinkla frågeställningen olika genom att koppla den enskilda frågan till olika principfrågor. Det strategiska bruket av överordnade frågor finns både inom politik och marknadsföring, för att bara nämna två tydliga områden.
  3. Kapitlet nämner två dispositionsmodeller. I den ena börjar man med en fråga som sedan besvaras och i den andra ges svaret i början av framställningen, sedan ger man skäl för tesen. Har du i de skriftliga uppgifter du gjort tidigare använt en tesdriven disposition? Varför? Varför inte?
  4. Skriv en tes enligt anvisningarna i kapitlet. Är din text ett talmanus avsett att framföras muntligt eller ska det vara en skriftlig uppgift?