Kommentar tes

Studentkommentar tes

Detta var en rolig uppgift och nog det som jag mest sett fram emot. Kanske inte på grund av att talet skulle vara längre och hållas inför helklass utan på grund av att det tillhör den politiska genren, mitt intresseområde.

Jag gick inte alls in för det här med en kontroversiell tes, det ska ärligt sägas. Men jag kände att jag någonstans faktiskt ville förmedla ett budskap som jag helt och hållet stod för.

Om man kikar, klämmer och känner på tesen är den egentligen inte särskilt banal. Att göra sig kvitt sina fördomar gör vi inte i en handvändning. Frågan är om vi överhuvudettaget KAN göra oss av med dem.

Övningen var verkligen en utmaning. Jag var väldigt nervös inför själva framförandet men det gick ganska bra ändå.

Det var en krävande uppgift att vara kreativ och komma på vilken små kontroversiell tes som jag skulle argumentera för.

Den största utmaningen med talet var för min del att komma på vilket ämne jag skulle skriva och tala om. Jag ville välja ett ämne där jag kände att jag kunde stå för vad jag säger, men att det samtidigt ska kunna finnas en komisk vinkling kring ämnet.

Jag uppmanade åhörarna att ge pengar till hemlösa tiggare på gatan och valde att utgå från modellen ”invändning – bemötande”.

Att använda mig av invändande/bemötande disposition hjälpt mig att strukturera upp min argumentation på ett bra sätt. Att tänka på denna struktur hjälpte mig även att utforma mina argument då jag kunde börja med ett motargument för att sedan besvara detta. Även om jag försökte hålla mig till denna struktur tänkte jag även på den vanliga dispositionen och försökte innan min argumentation få med ett exordium och narratio samt efter denna få in en conclusio.

Talet hade kanske en överdrift av pathos, och manuset blev nästan lite för mycket ”känslo-porr”. Därför valde jag att ta bort en del, men ändå styrka mitt ethos i form av att jag har gått igenom detta.

Men när jag väl kom på tesen, ”Skriv in hen i SAOL”, så kändes själva argumenteringen för denna relativt enkel. Och då hen har varit ett omdebatterat ämne hade jag tillgång till debattartiklar varifrån jag kunde inspireras av i min argumentation.