Lovtal kommentar

Lovtal studentkommentarer

 

Till att börja med vill jag säga att denna övning var väldigt rolig att få göra. Att välja ut vem eller vad, som man själv vill prata om. Det ger en inlevelse på ett annat sätt.

 

Det var roligt att skriva talet då man verkligen skulle försöka sig på en kärleksförklaring… Att få lov att tänja på gränserna lite och gå loss i stilfigurer var oerhört roligt och det gjorde mig lite kreativ och inspirerad. Det roligaste hittills! Jag var dock rädd för att göra talet alltför fluffigt, men det var ingenting som blev kritiserat så jag antar att det var lagom.

Sättet jag jobbade på var att försöka läsa gamla lovtal och se om jag kunde få lite kött på benen hur man förmedlar pathos till publiken, som jag tror är viktigt i ett lovtal.

Jag tyckte detta var en svår övning. Det märks att de olika övningarna blir svårare men det är bra för att då sker en utveckling. Jag var lite osäker på om jag hade gjort rätt men när jag lyssnade på de andras tal kände jag att jag ändå hade lyckats göra som man skulle. Det svåra var nog att skriva ett lovtal till någon man inte hade några känslomässiga band till och det var lätt att det kunde bli alldeles för pampigt och oseriöst.

Jag valde att inte använda mig så strikt av topikerna, vilket gjorde det lättare för mig att skriva talet. Jag kände att det inte går att använda topikerna i den ordning vi får ut och i så stor utsträckning alla gånger. Jag valde istället att använda mig av topikerna som hjälpmedel istället för ett måste.

Jag utgick från de fem topikerna, vilket var till stor hjälp för mig! Jag tror att jag är en sådan person som gillar att få lite hjälp med att strukturera upp saker och ting, annars blir det lätt mycket idéer, men jag fastnar i var jag ska börja och hur jag ska lägga upp det. Ska komma ihåg topikerna till om jag ska hålla ett lovtal någon gång i framtiden.

 

Jag försöker alltid få med stilfigurer dock – denna gång lite mer. Jag använde mig av anafor (två gånger), epifor i samband med interrogatio, alliteration (två gånger), sentens, citat, pleonasm, metaforer och liknelser samt exemplum. Dessa fick jag även positiv kritik för vilket är väldigt trivsamt.