Smädelse kommentar

Studentkommentarer:

 

Med tanke på att mitt senaste tal var väldigt kärleksfullt och låg långt ifrån känslan av ilska och förakt (och att mina tal i övrigt har en genomgående positiv ton) så kändes det som en utmaning att prova på en smädelse. Det var faktiskt min mor som tipsade mig om att smäda just Skånetrafiken eftersom det är hon eller pappa som tvingas hämta mig från stationen när sista bussen har gått. Det är inte bara resenärerna som tar skada, minsann.

I början av talet försökte jag hålla en mer ”tillbakalutad” stil. Mot slutet kunde man dock märka min inre frustration en aning för tydligt. Jag borde försökt hålla det på samma nivå genom hela texten. Det ska jag tänka på under nästkommande tal.

I texten om smädelsen fanns två exempel på smädelser som jag inspirerades av. Den ena hade en mer diskret framtoning och den andra var mer hänsynslös. Jag tolkade detta som att man kunde skriva olika typer av smädelser.

I mitt smädestal där jag smädar Vladimir Putin är jag nöjd med den text jag producerat. Jag tycker den håller en ironisk och underhållande stil som var min önskan från början och jag tycker också att språket är vasst och välformulerat. Det är helt klart en av de texter jag är mest nöjd med.

 

Mitt syfte med talet var huvudsakligen att roa genom att belysa de mer absurda besluten EU har varit inblandade i och på så sätt förlöjliga EU, men av responsen har jag förstått att talet till stor del gick fram som en rent opinionsbildande smädelse. Jag tolkar detta som att antingen tog jag i för hårt, eller så är det en ganska oundviklig bieffekt av att välja just en politisk institution som måltavla. Att smäda Melodifestivalen på samma sätt hade kanske gett ett annat resultat.

 

När jag skrev talet så kom mitt stoff från det jag kan och det jag känner. Jag använde inte topikerna som guide. Efteråt så upplever jag dock att topikerna finns där ändå, åtminstone till en viss del. Inledningsvis är att branden berättar när branden kommer (på dagen och natten), uppväxt (när jag minst vill), kropp/själ ( den äter, men den har ingen själ), vad vill branden ( den vill förgifta, förgöra och förtära). Jag upplever att beroende hur man betraktar topikerna så blir de mer eller mindre tydliga.

 

Jag kände från början att jag ville prova göra ett smädelsetal då jag aldrig gjort det förut. Eftersom jag inte hade möjlighet att komma på föreläsningen där uppgiften introducerades var jag lite osäker på hur man skulle använda sig av stilfigurerna, men efter att jag läst igenom olika varianter blev det klarare och flera av dem gav inspiration till hur jag kunde lägga upp talet. Jag tycker egentligen om julen och det vet jag att också många andra gör, därför kändes det lite kul att belysa den ur en negativ synvinkel.