Kommentarer till krian

Det var en klurig men lärorik uppgift!

Citat

Det var en utmaning att skriva krian eftersom att jag inte kommit i kontakt med den typen av text tidigare. Jag tyckte också att det var extremt svårt att bestämma mig för ett citat. Jag var väldigt fokuserad på att jag skulle veta något om personen själva personen för att jag skulle kunna uttala något beröm men när jag väl arbetade på talmanuset fick jag stryka jättemycket från den delen.

Bra citat

Jag tyckte att jag hittade ett bra citat, och dessutom ett från en person som jag anser ha ett starkt ethos. Jag kunde dock använt mig av lite mer lovord och hyllning till denna person under den första topiken (person) och i inledningen av mitt tal istället för av massor med fakta.

långt beröm

Jag hade ett ganska långt beröm, kanske för långt. Berömmet hade även kunnat vara vinklat istället för att ha så mycket information. Jag tror att det blev på det sättet eftersom att jag tyckte själva informationen var mer intressant än själva citatet och analysen, och så borde det inte vara.

topik

Jag tycker skrivandet gick väldigt enkelt med hjälp av topikerna, jag hade inget större problem förutom att topikerna kunde flyta ihop varandra. Fick lov att ändra en topik helt och hållet på grund utav att jag återupprepade mig så mycket! Annars gick det relativt enkelt att komma på vad det skulle handla om så fort jag kom på mitt citat!

Mönster

Att skriva krian tog nog ungefär lika lång tid som de fyra berättelserna tillsammans. Personligen tyckte jag att det var jättesvårt att hålla sig till ett bestämt mönster och att få med alla de åtta topikerna på ett snyggt sätt. Blev i alla fall nöjd med slutprodukten.

svår

Jag upplevde det till en början riktigt svårt att ta mig an uppgiften kria; det var utmanande att finna en tes och sedan hålla sig till den genom alla topikerna i krian. Jag fann först uppgiften svår och krånglig, jag förstod inte riktigt vad det var menat att jag skulle göra, men när man väl börjat skriva så flöt det på ganska bra. Att utgå från topikerna vem, vad, hur osv var verkligen en bra hjälp när jag skulle skriva min kria!

Talmanus

Något jag verkligen lärt mig av krian är betydelsen av ett bra talmanus. Jag hade inte skrivit om min kria något alls från originalet till talmanus. Detta gjorde att jag överskred tidsramen med hela två minuter, dessutom var jag ganska manusbunden. Jag hade definitivt kunna förbereda mig bättre genom att klocka mitt tal när jag övat. På så sätt hade jag insett att jag inte höll mig inom den angivna tidsramen och därmed hade jag skrivit om min kria och anpassat den till mitt framförande. Jag hade kunnat skriva om krian till ett talmanus och bara utgå från punkter och stödord; det hade gjort att jag kunnat tala mer fritt och inte tittat på manus lika ofta.

bygga upp ett tal

Jag tyckte verkligen att det var en mycket givande uppgift. Även om det var en utmaning att använda sig av topikerna och den givna strukturen fick man en förståelse för hur man mer konstruktivt kan bygga upp ett tal. Jag tyckte dessutom om att denna uppgift låg direkt efter berättelse- och fabelövningen eftersom man på ett mycket tydligare kunde se kontrasterna av att skriva med eller utan en tydlig disposition. Det var dessutom bra att ha den innan den nya uppgiften vederläggning/bekräftelse eftersom man redan lärt sig hur man ska lyfta fram saker och ting som är till fördel för det man själv argumenterar för. Det tror jag kommer vara en mycket givande erfarenhet att ha med sig in i nästa uppgift! Uppgiften lärde en också att man hela tiden ska tänka på den röda tråden, något som är viktigt i alla texter man skriver!

utmanande skrivuppgift

Jag tyckte att denna uppgift, krian, var en bra och utmanande skrivuppgift. Det jag då menar är att det är svårt för mig, som är någorlunda romantiskt lagd och till största del förlitar mig på att inspirationen ska komma till mig och lägga allt på plats, att tvingas utgå från vissa punkter och bli så styrd i mitt manusskrivande. Jag tyckte att jag lyckades bra och hittade mitt eget sätt att skriva krian på.

fördelarna och nackdelarna

En lärdom av denna övning är att jag fått insikt i några av fördelarna och nackdelarna med att skriva utifrån topiker. Fördelen är helt klart att jag har byggt upp en stark och ganska tät argumentation för min sak. Å andra sidan fick den röda tråden genom mitt resonemang lida lite då det blev lite spretigt. Mitt exempel med forskningen från Stanford var inte direkt kopplat till mitt övriga resonemang till exempel.

lite svårare men rolig övning

Detta var en lite svårare men rolig övning. Jag hade aldrig hört talas om det här sättet att framföra något innan! Det var lite förvirrande i början men texten om kria förklarade mycket.

den mest utmanande

Övningen kria var än så länge varit den övning som jag själv tycker har varit den mest utmanande. Att skriva efter så specifika topiker i en förbestämd ordning var väldigt svårt för mig, då jag har svårt att följa för mycket strukturer, både när jag skriver och talar. Därför var övningen bra för mig då jag fick träna på just detta att få fram vad jag vill och ska säga, men fortfarande följa ”reglerna”. Dock kan jag känna att topikerna tar bort en del av känslan samt det personliga i skrivandet.

den röda tråden

Idén med att utgå från de åtta topikerna tilltalade ändå mig eftersom att jag är typen som lätt får skrivkramp. Det svåraste med uppgiften var att se till att man hade samma tes genom hela texten. När jag väl jobbade med talmanuset blev det tydligare hur viktigt det är att man håller sig till samma tes rakt igenom för att man ska kunna behålla den röda tråden och jag känner mig mer nöjd med mitt slutliga talmanus än med det som jag lämnade in skriftligt.

använda tankesättet i framtiden

Jag tycker att krian var en väldigt givande och spännande uppgift och jag kommer kunna använda tankesättet i framtiden när jag skriver (eller har svårt att skriva). Det var ett bra sätt att förstå hur användbart det kan vara att ha topiker som stöd för en text.

 

Det påtvingade mönstret tyckte jag i det här fallet gjorde skrivprocessen lättare. Jag slapp fundera av vilka delar som skulle vara med och kunde koncentrera mig mer på innehållet. Men jag tror inte jag hade uppskattat det under berättelseövningen.

Jag tyckte verkligen att det var en mycket givande uppgift. Även om det var en utmaning att använda sig av topikerna och den givna strukturen fick man en förståelse för hur man mer konstruktivt kan bygga upp ett tal. Jag tycket dessutom om att denna uppgift låg direkt efter berättelse- och fabelövningen eftersom man på ett mycket tydligare kunde se kontrasterna av att skriva med eller utan en tydlig disposition. Det var dessutom bra att ha den innan den nya uppgiften vederläggning/bekräftelse eftersom man redan lärt sig hur man ska lyfta fram saker och ting som är till fördel för det man själv argumenterar för. Det tror jag kommer vara en mycket givande erfarenhet att ha med sig in i nästa uppgift! Uppgiften lärde en också att man hela tiden ska tänka på den röda tråden, något som är viktigt i alla texter man skriver!

En lärdom av denna övning är att jag fått insikt i några av fördelarna och nackdelarna med att skriva utifrån topiker. Fördelen är helt klart att jag har byggt upp en stark och ganska tät argumentation för min sak. Å andra sidan fick den röda tråden genom mitt resonemang lida lite då det blev lite spretigt. Mitt exempel med forskningen från Stanford var inte direkt kopplat till mitt övriga resonemang till exempel.

Det var en utmaning att skriva krian eftersom att jag inte kommit i kontakt med den typen av text tidigare. Jag tyckte också att det var extremt svårt att bestämma mig för ett citat. Jag var väldigt fokuserad på att jag skulle veta något om personen själva personen för att jag skulle kunna uttala något beröm men när jag väl arbetade på talmanuset fick jag stryka jättemycket från den delen.

Idén med att utgå från de åtta topikerna tilltalade ändå mig eftersom att jag är typen som lätt får skrivkramp. Det svåraste med uppgiften var att se till att man hade samma tes genom hela texten. När jag väl jobbade med talmanuset blev det tydligare hur viktigt det är att man håller sig till samma tes rakt igenom för att man ska kunna behålla den röda tråden och jag känner mig mer nöjd med mitt slutliga talmanus än med det som jag lämnade in skriftligt.

Jag tycker att krian var en väldigt givande och spännande uppgift och jag kommer kunna använda tankesättet i framtiden när jag skriver (eller har svårt att skriva). Det var ett bra sätt att förstå hur användbart det kan vara att ha topiker som stöd för en text.

Övningen kria var än så länge varit den övning som jag själv tycker har varit den mest utmanande. Att skriva efter så specifika topiker i en förbestämd ordning var väldigt svårt för mig, då jag har svårt att följa för mycket strukturer, både när jag skriver och talar. Därför var övningen bra för mig då jag fick träna på just detta att få fram vad jag vill och ska säga, men fortfarande följa ”reglerna”. Dock kan jag känna att topikerna tar bort en del av känslan samt det personliga i skrivandet.

 

Avslutningen jag hade på krian stämde ju inte riktigt med tesen. Dock blir det lite som Olof sa att den utvecklades. Jag började föra den sista delen av citatet, ”wisdom listens”, men när jag kom ner till exempel så gick jag över till den första delen, ”knowledge speaks”. Från början såg jag det som en självklarhet att man ska tala kunskap och lade därför fokus på att lyssna, men när jag kom till ”exempel” insåg jag att det fanns en poäng med den första delen. Just det där att man gärna hävdar sig. Detta ledde till att jag snyggt kunde avsluta med ett till Hendrix citat som jag från början hade funderat på att ta, vilket som också styrkte Hendrix som person. Alltså har jag nu insett hur topikerna kan hjälpa en att se saker från olika vinklar, jag borde bara kommit på detta tidigare.

 

Jag tyckte att krian var lite svår att greppa om i början, jag hade svårt att förstå vad själva uppgiften gick ut på och hur jag skulle lägga upp mitt arbete för att det skulle bli en kria. Jag tror detta beror på att krian inte är så ”känd” i skolor än, det är ett nytt sätt att lära sig skriva och arbeta på. Det som gjorde mig förvirrad var nog de olika topikerna under inventio och dispositio, och jag visste inte vilken del som skulle synas i det slutgiltiga arbetet, som alltså skulle vara med i utläggningen. Men när jag fick reda på det så klarnade allting och jag kunde börja mitt arbete.

 

Det som var mest knepigt för mig, eller som åtminstone tog allra längst tid, var att hitta ett citat som berörde mig och som jag kunde stå för. När jag väl hittade det (efter många, många timmars letande) hade jag inte så jätte mycket tid över, men jag lyckades ändå få ihop en hyfsad text. Jag är nöjd med mitt arbete, men det är långt ifrån det bästa jag gjort. Ändå känner jag att jag lärt mig mycket, och topikerna vi utgick ifrån (beröm, parafras osv) är verkligen bra att ha med sig när man ska skriva ett övertygande tal. Det är inte så komplicerade grejer egentligen kan man tycka, men det är inget upplägg jag hade kommit på att använda om jag inte blev introducerad till krian. Så det är jag väldigt glad för.