Pedagogik karaktärisering

Uppgifter:

  1. Jämför exempeltexterna ovan. Vilka av karaktäriseringens olika sorter finner du?
  2. Är det några av texterna som framhäver känsla, pathos? Vilken känsla framhävs i så fall? Är det någon som framhäver karaktär, ethos? Vilken slags karaktär framhävs i så fall?
  3. Karikerar någon av karaktäriseringarna personen på ett fördelaktigt eller ofördelaktigt sätt? Hur sker detta i så fall?
  4. Är det bäst att disponera en karaktärisering genom rak kronologi och historiskt presens eller ska man följa dispositionsmönstret nu, då, sedan?
  5. Skriv ett talmanus till en karaktärisering som sedan ska framföras med känsla och inlevelse inför övriga i kursen. Denna övning passar bäst som muntligt framförande, där ditt skrivna manus är ett underlag för talet. För att kunna karaktärisera personen autentiskt finner många studenter att denna övning ställer högre krav på att kunna talet utantill än de tidigare övningarna.