Studentexempel karaktärisering

Studentexempel Karaktärisering

På undersidorna till höger hittar du en rad studentexempel på övningen.  En del är imitationer av kända personer. Några är imitationer av en viss sorts människor, en typ. För båda kan man fråga sig om det är en överdriven karaktärisering, en karikatyr.  Andra exempel gäller historiska eller mytologiska personer. Till sist finns några besjälningar av döda ting eller abstrakta begrepp.