Susanna Kirkegaard om könsroller, bekräftelse

Skönmålning

Susanna Kierkegaard är ett kraftpaket utav rang. Redan som 22 åring har hon ett CV som få kan matcha. Hon är bland annat politiskt sakkunnig i Europaparlamentet, deltagare i Aftonbladets ledarskribentutbildning, debattör på Göteborgs-Posten och Oxford-alumn. Om dessa erfarenheter talar om något så är det bred kunskapsbas och en förmåga att se samhället som helhet. Om vi inte redan nu är övertygade av hennes briljans så lär vi mycket snart vara det.

[Framlägga saken] ​​Ledaren handlar om att patriarkatet spelat ut sin roll i ett modernt samhälle. Om den stereotypa mansrollen uppdaterades skulle samhället vara bättre. Människor skulle må bättre och män skulle ta ansvar.

[Tes] ​​Tesen är tydlig “män behöver bli mer som kvinnor.” Det är återkommande och konsekvent i texten att både män som grupp och samhället som helhet gynnas av en sådan utveckling.

[Det klara] ​​Kierkegaard är tydlig med att det finns ett viss typ av mansroll som överensstämmer med många, men att det absolut inte gäller alla. Hon drar inte alla män över en kam. Hon beskriver ett samhällsproblem. Hon använder sig av stereotyper och överdrifter för att statuera exempel. Men det är alltid klart att Kierkegaard använder sig av hyperboler för att vara slagkraftig.

[Det rimliga] ​​Utvecklingen vi sett de senaste decenniet kan ingen förneka, patriarkat-samhället som de europeiska männen byggt upp över århundraden runt om världen är föråldrat. Den samhällsstruktur som gynnar män framför kvinnor borde ha avskaffats igår. Om detta är vi alla överens, och för att nå en värld där vi alla är jämlika så krävs en fundamental beteendeförändring hos den grupp som lett utvecklingen av förtryckarsamhället.

[Det möjliga] ​​All fakta skribenten presenterar behöver inte backas upp med källhänvisningar då det är allmän kännedom. Att män snusar, slåss, är överviktiga och begår brott i större utsträckning än kvinnor gör är allmän kunskap. Det är kunskap man enkelt kan googla sig till om man önskar, och skribenten vet att alla källor på ämnena stöder hennes ståndpunkt. Att samhället skulle bli en bättre plats om män tog efter typiskt kvinnligt beteende är också möjligt. Det är ett bra antagande att om män kommer i mer kontakt med sina känslor, resulterar det i en tryggare värld.

[Det konsekventa] ​​Kierkegaard är tydlig med sin tes och strukturerar innehållet på ett läsarvänligt sätt. Genom att ha underrubriker gör hon det enkelt för läsaren att följa med i hennes tankar. Susannas meningsuppbyggnad är likaså enkel att förstå eftersom läsaren är beredd på att texten går i linje med hennes tankar. Det är en ledare och inte en vetenskaplig artikel.

[Det passande] ​​Vi tycker verkligen att språket används på ett fördelaktigt sätt för hennes sak. Hon skriver på ett medryckande och effektfullt sätt. I en artikel som denna är det passande att skriva på ett informellt och ledigt sätt. Som läsare vill vi gärna se vad hon känner i ämnet hon tar upp.

[Det fördelaktiga] ​​Det finns ingen hemlig agenda med texten. Hennes tes är tydlig och hennes mål likaså. Svenska samhället och världen gynnas av en uppdaterad könsroll. Att män kommer i kontakt med sina känslor, tar ansvar och mår bättre är en allmännytta. Det fördelaktiga är således inte för kvinnor i synnerhet, utan världen i allmänhet.

Filip Jonsson Emanuel Kristing