bekräftelse pedagogik

Uppgifter

 

  1. Kan du använda övningens topiker för att avgöra sanningshalten i en berättelse eller annan text?
  2. Hur ser du på förklaringen av förhållandet mellan vederläggning och bekräftelse?
  3. Tillsammans med vederläggningen passar det att använda bekräftelsens sex topiker för att undersöka en frågeställning som förberedelse till en debatt.
  4. Skriv en bekräftelse på samma sätt som i övningen ovan.