1. Fabel

Fabeln är den första av de retoriska övningarna. I fabeln får du lära dig att skriva en berättelse med en klar tes, fabeln moral. Man kan gärna börja med en moral som man själv väljer, exempelvis att alla borde läsa retorik. Sedan skriver man en fabel där det framgår att man borde göra så som fabelns moral uppmanar oss till.

Här kan du se exempel på fabler andra studenter skrivit.

Här hittar du några kommentarer om vad de ansåg om att skriva en fabel.

Under den pedagogiska fördjupningen kan du hitta responsfrågor och förslag till lärare på hur man kan arbeta med fabler.

Fabeln bygger på några grundläggande teoretiska insikter om retorik.

Här finner du några exempel på hur man använt fabler.