Reflektion Susanna Kirkegaard om könsroller

Reflektion

Beskrivning av din upplevelse

Vi tycker det är en passande uppgift att ha direkt efter krian då det kändes som en en naturlig uppföljare Vid första anblick har den flera likheter och samma typ av struktur som krian, men det finns även flera fundamentala skillnader som framkommer vart efter vi arbetat med uppgiften. I tidigare uppgifter kan topikerna varit svåra att bemästra, men ändå relativt tydliga. Här är det annorlunda då svårigheten låg i att definiera syftet och poängen med topikerna. Framförallt var det ännu svårare att tydligt skilja mellan flera av de olika topikerna, och aktivt ta en tillgivet parti som man kanske inte egentligen delar. Samtidigt fanns det andra delar av uppgiften som gick betydligt lättare, till exempel som att definiera tesen och att “framställa saken”

Teoretisk reflektion med litteraturreferenser

Kurslitteraturen (Eriksson, 2017:116) pratar inledningsvis om skillnaden mellan bekräftelsen och vederläggningen, och menar att i en normal uppsats så samexisterar analysen och syntesen. Vi upplever att vi i den akademiska världen, åtminstone på grundnivå, fokuserar mer på analysen och ibland tappar vikten av att aktivt arbeta med syntes i våra texter och resonemang.

Vi nämnde tidigare också att det denna uppgift skilde sig från de tidigare. En av de största skillnaderna var hur ​Propositio ​(Eriksson, 2017:122), alltså tesen, hanterades. I tidigare uppgifter har ens egna förmåga att tolka texter och budskapen testats, men i och med att valde en ledarsida med tydlig ståndpunkt så kommer tesen “gratis”. I vårt fall var det så simpelt att den gavs redan i rubriken.

Slutsatser

Denna typ av textstruktur och utformning har varit otroligt lärorik. Att tvingas ta ett parti som man inte nödvändigtvis delar bjuder in till både självkritiskt tänkande och sympatisering gentemot motståndarsidan. Att på det sättet lära sig strukturera ens egna tankar och idéer utifrån givna topiker är både utmanande och utvecklande. Det är inte alltid självklart att resten av gruppen delar ens tolkning, vilket även det bjuder in till spännande diskussioner.

Filip Jonsson Emanuel Kristing