Pedagogik jämförelse

Uppgifter:

 

  1. Jämför de tre exempeltexterna. Vilken tycker du bäst om? Varför gillar du den mest? Hur förhåller sig texterna till övningens topiker? Vilka skillnader ser du i deras argumentation? Hur tidigt märker man vilken sida författaren föredrar? Hur länge ska man hålla inne tesen?
  2. Leta efter exempel på jämförelser i tidningar eller på nätet. Är jämförelserna objektiva eller driver de en viss tes? Hur märks en bristande objektivitet?
  3. Många jämförelsesajter på nätet inriktar sig på priset. På vilket sätt framkommer andra faktorer i jämförelsen?
  4. Är det mest effektivt att jämföra punkt för punkt eller ska man ställa helheter mot varandra?
  5. Skriv en jämförelse enligt anvisningarna ovan. Vilken skillnad blir det om du skriver en skriftlig uppgift eller om du skriver ett talmanus avsett att framföras inför klassen?
  6. Man kan också situationsanpassa uppgiften genom att skriva den som en insändare till tidningen där man jämför två saker eller handlingsalternativ.
  7. Skriv en text där du jämför två tavlor, fotografier, affischer eller tidningsomslag. Tänk på att du kan både skönmåla och svartmåla din jämförelse.