Lovtal pedagogik

Uppgifter:

 

  1. Samla exempel på lovtal i din omgivning, exempelvis tidningar eller på nätet. Analysera vilka av lovtalets strategier du finner i ditt valda exempel. Skönmålning eller svartmålning, urval av gärningar som framhålls i lovtalets narrativ, struktur, språkval.

 

  1. Skriv ett utkast till ett minnesord över en person som nyss gått bort. Ta gärna med kommentarer från familj, vänner, arbetskamrater eller beundrare som uttrycker sin uppskattning över den bortgångne.

 

  1. Skriv ett utkast till ett lovtal över en person du känner väl. Ta förutom biografiska detaljer även med kommentarer som uttrycker uppskattning.

 

  1. Skriv ett talmanus till ett lovtal du sedan ska hålla inför klassen. Objekt för lovtalet kan väljas fritt, även lite svårare objekt såsom städer, uppfinningar eller maträtter. Bestäm dig för om du ska använda standarddispositionen eller den tematiska alternativdispositionen. Anpassa talet till den tilltänkta publiken. Placera medvetet ut fem till tio retoriska figurer i talet och var beredd på att tala om vilken funktion dessa figurer har.